ვაშლი

ვაშლი

CHAMPION

ნაყოფი ნარინჯისფერ-წითელი ფერისაა, ვაშლის ძირითად ნაწილზე ზოლიანი, ბუნდოვანი ვარდისფერი. როგორც წესი, მომხმარებელს იზიდავს უფრო ფერადი ხილი.

GALA SCHNIGA RED

ნაყოფი არ არის ძალიან დიდი, საშუალოდ 130 გრამი. ვაშლი მთლიანად გაჯერებულია მუქი წითელი ფერით.

ELSTAR

ხე საშუალო ზომისაა, ფართო ოვალური გვირგვინით

FUJI

ფუჯის ვაშლი როგორც წესი საშუალო ზომისაა

GOLDEN DELICIOUS CLONE B

მწიფდება სექტემბრის შუა რიცხვებში

GOLDEN DELICIOUS CLONE B REINDEERS

მწიფდება სექტემბრის შუა რიცხვებში.

GRANNY SMITH

ხილი დიდია (250-300) გრამი.

JEROMINE

ჯერომინი – ვაშლის ხეები მიეკუთვნება Red Delicious ჯგუფს, რომელიც ნაყოფს იწყებს ღია გრუნტში დარგვიდან მეორე წელს…

JONAGOLD

მწიფდება სექტემბრის ბოლოს.

SUPER CHIEF

მოსავლის  შეგროვება ერთი ჰექტარიდან: 60 ტონა.

PINK LADY

მოსავლის შეგროვება ერთი ჰექტარიდან: 60 ტონა.

RED CIHEF

მოსავლის შეგროვება ჰექტარზე: 60 ტონა.

Copyrights © 2019 GREEN WORLD All Rights Reserved.