მსხალი

მსხალი

JUNSKA LEPOTICA

ხეების ზრდა და განვითარება საშუალო და მაღალია

TURANDOT

სიმწიფის დრო: ივლისის დასაწყისი

SANTA MARIA

ხე საშუალო ზომის, სწრაფად მზარდი, ნაყოფიერია.

ABBE FETEL

ხე საშუალო ზომისაა მკვრივი პირამიდული გვირგვინით.

WILLIAMS

ნაყოფი საშუალო ან დიდია

BOSKOVA BOCICA

ნაყოფი დიდია (250 გ-მდე), დამახასიათებელი მსხლის ფორმის.

STARKRIMSON

ეს არის მაღალი, ფოთლოვანი, ენერგიული ხე 5 მ სიმაღლეზე.

Copyrights © 2019 GREEN WORLD All Rights Reserved.