ალუბალი

ალუბალი

SUMADINKA

ალუბლის ხილის შეგროვება ერთი ჰექტარიდან 20 ტონამდე მერყეობს.

EDI BOTERNA

ალუბლის ხილის შეგროვება ერთი ჰექტარიდან 20 ტონამდე მერყეობს.

Copyrights © 2019 GREEN WORLD All Rights Reserved.