კომში

LESKOVACKA

ლესკოვაჩკის კომში ხასიათდება განვითარების საშუალო ინტენსივობით…

CHAMPION

ჩემპიონი კომში ძალიან დიდია

VRANJSKA

ნაყოფი მწიფდება ოქტომბერში.

Copyrights © 2019 GREEN WORLD All Rights Reserved.