ბალი

FERROVIA

ალუბლის ნაყოფის შეგროვება ჰექტარზე 18-30 ტონამდე მერყეობს.

KORDIA

ყოველწლიური ზრდა 4-5 წლის განმავლობაში.

REGINA

რეგინას ნაყოფის წონა საშუალოდ 8-11 გრამს შეადგენს.

SWEETHEART

ალუბალი იზრდება 3-4 მ-მდე.

LAPINS

მოსავლის აღება 6-ის ბოლოს მე-7 ალუბლის კვირის დასაწყისამდე.

Copyrights © 2019 GREEN WORLD All Rights Reserved.