კაკალი

CHAMPION

ერთ ჰექტარზე მოსავლიანობა  5-6 ტონამდე მერყეობს.

JUNGLANAS REGIA

ერთ ჰექტარზე მოსავლიანობა  5-6 ტონამდე მერყეობს.

Copyrights © 2019 GREEN WORLD All Rights Reserved.