ნაყოფი შეკუმშულია მრგვალ ფორმაზე ერთი “თესლით”.სიმწიფის დრო: ოქტომბრის დასაწყისი.ნერგების რაოდენობა 1 ჰექტარ მიწაზე არის 260-300 ცალი.შეგროვება ჰექტარზე მერყეობს 5 ტონამდე.

 

Copyrights © 2019 GREEN WORLD All Rights Reserved.