• +995 577 778 758
  • ქ. გორი შინდისის გზ. 12 , 1400
  • info@mygreenworld.ge

პროდუქტი

მთავარი > პროდუქტი

Franquette

ტრადიციული ფრანგული ჯიში, გვიან ფოთლოვანი, კარგი პროდუქტიულობა, კაკლის შესანიშნავი ხარისხი, ტერმინალის მატარებელი (1-2 კაკალი თითო ტერმინალში), მოითხოვს მცირე გასხვლას, მოსავალს იძლევა მხოლოდ სამართლიანი თანამედროვე გვერდითი ტარების ჯიშებთან შედარებით, როგორიცაა Fernor და Lara. ნაწილობრივ თვითნაყოფიერია, ნაყოფს იძლევა 3-5 წლის ასაკში. გვიანი ნაყოფიერების სეზონი, კაკლის ზომა საშუალოდან დიდამდე და კარგად დალუქული. მდგრადია  ჭინჭრის ციების მიმართ.

საძირე ჯგუფი ხის სიმაღლე კონტროლირებადი გასხვლით გამწვანების სქემა 1 ჰა. ნერგების რაოდენობა ც. 1 ჰა-ზე.

1

 Juglans regina

ნერგი

5-6

8*8

131